Fiziskām personām

Cenas

CenasZemāk norādītajām cenām ir vispārējs informatīvs raksturs, kas ļauj mūsu klientiem aptuveni prognozēt iespējamās izmaksas. Galīgā pakalpojuma maksa tiek noteikta savstarpēji vienojoties. Katrā konkrētā gadījumā pakalpojuma maksa var atšķirties  atkarībā no lietas faktiskiem apstākļiem un pakalpojuma sniegšanas kārtības. Tāpat izmaksas var atšķirties atkarībā no sadarbības veida – vienreizējs pakalpojums vai līgums par ilgstošu juridisko pakalpojumu sniegšanu.

Pakalpojuma veids: Cena
Vienkāršu līgumu, vienošanos, pretenziju un citu vienkāršu dokumentu un juridisko atzinumu sagatavošana 30,- EUR / stundā
Pirmā konsultācija (līdz 1h) un dokumentu vispārīga apskate Bezmaksas
Sarežģītu līgumu un vienošanos sagatavošana, kā arī līgumu un juridisko atzinumu par darījuma summu virs 70.000,- EUR sagatavošana Pēc vienošanās
Jauna uzņēmuma dibināšanas dokumentu sagatavošana un reģistrācija UR (SIA (1 dibinātājs), IK, IU u.tml.) sākot no 30,- EUR (atkarībā no dibinātāju skaita)
SIA ar vairākiem dibinātājiem reģistrācijas dokumentu sagatavošana un reģistrācija UR, jaunu SIA reģistrācija ārvalstniekiem, kur nepieciešami dokumentu tulkojumi, apliecinājumi utt. 45,- līdz 85,- EUR
AS reģistrācijas dokumentu sagatavošana un reģistrācija UR 145,- EUR
Statūtu grozījumu sagatavošana, dalībnieku maiņas sagatavošana (vienkāršs kapitāla daļu pirkuma līgums), juridiskās adreses maiņa, izmaiņas valdes sastāvā un reģistrācija UR 30,- EUR par katru pozīciju, bet ne vairāk kā 75,- EUR kopā
SIA pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas dokumentu izstrāde un reģistrācija UR 75,- līdz 145,- EUR par visiem etapiem kopā
Reorganizācijas dokumentu izstrāde un vadība visos etapos Sākot no 145,- EUR
Prasības pieteikuma sagatavošana, iesniegšana tiesā, 30,- EUR / stundā, bet ne mazāk kā 145,- EUR
Prasības pieteikuma sagatavošana, iesniegšana tiesā, nepieciešamo dokumentu pieprasīšana – lietās virs 70.000 EUR Pēc vienošanās un sarežgītības pakāpes
Konsultācijas un dokumentu sagatavošana maksātnespējas lietās 45,- EUR / stundā
Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma sagatavošana, pasākumu plāna izstrāde un visa procesa juridiskā vadība Sākot no 2135,- EUR
Fiziskas personas maksātnespējas lietas vešana Sākot no 715,- EUR
Dokumentu iesniegšana, saņemšana zemesgrāmatā, VZD, Rīgas pilsētas būvvaldē u.tml. 30,- EUR
Dokumentu sagatavošana laulības līguma noslēgšanai Sākot no 75,- EUR
Laulības šķiršanas pietiekuma un citu dokumentu sagatavošana Sākot no 75,- EUR
Administratīvo sūdzību, pietiekumu un citu dokumentu sagatavošana administratīvā procesa ietvaros Sākot no 75,- EUR
Darba līgumu, pavēļu un citu personāla dokumentu sagatavošana Sākot no 10,- EUR par 1 personas lietu
Konsultācijas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas juridiskajos jautājumos 25,- EUR / stundā
Konsultācijas un dokumentu sagatavošana nekustamā īpašuma iegādes jautājumos 30,- EUR / stundā