Fiziskām personām

Mantiskā stāvokļa deklarācija

 

Nulles deklarācijas aizpildīšana- sākot no LVL 25 (iepriekš pierakstoties)

A.D. Finance palīdzēs Jums aizpildīt „nulles” deklarāciju atbilstoši likuma prasībām.

2011.gada 15.decembrī stājās spēkā Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums un nosaka fizisko personu pienākumu deklarēt mantisko stāvokli. Tāpat likums paredz iespēju deklarēt līdz 2007.gada 31.decembrim gūtus un nedeklarētus apliekamus ienākumus, samaksājot ienākumu nodokli 15 procentu apmērā.

Deklarācijas iesniedzamas par fiziskās personas finanšu stāvokli uz 2011. gada 31. decembra plkst. 24.00 un tās iesniedzamas no 2012. gada 1. marta līdz 1. jūnijam.

Mantiskā stāvokļa deklarāciju ir pienākums iesniegt personai, kura:

 • 2011.gada 31.decembrī plkst. 24:00 pēc Latvijas laika ir Latvijas rezidents

vai

 • kļūst par Latvijas rezidentu pēc 2011.gada 31.decembra, un attiecībā uz kuru izpildās vismaz viens no tālāk minētajiem kritērijiem:
 1. ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
 2. ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 3. ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis
 4. īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 5. īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas
 6. īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to Ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 7. ārvalstīs ir finanšu instrumenti
 8. naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 9. privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 10. Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti)