Juridiskie pakalpojumi

Uzņēmuma dibināšana

Viens no A.D. Finance piedāvātajiem pakalpojumiem ir uzņēmumu dibināšanas dokumentu sagatavošana. Mēs sagatavojam visus nepieciešamos dokumentus īsā laikā. Nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar klienta izsniegto pilnvaru, uzņēmuma dibināšana var tikt veikta bez dibinātāju klātbūtnes. Populārākas uzņēmējdarbības formas  ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) un Akciju sabiedrība (A/S).

Pieteikties konsultācijai

Pieteikties

Pieteikties uzņēmuma dibināšanai

Pieteikties

Uzņēmuma reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanai no Jums ir nepieciešams:

 • Dibinātāja dzīvesvieta;
 • Jaunā uzņēmuma nosaukums;
 • Juridiskās adreses īpašnieka rakstiska piekrišana.

Uzņēmumu reģistrā  iesniedzamie dokumenti ir:

 • 4. veidlapa;
 • Dibināšanas lēmums vai līgums;
 • Statūti;
 • Bankas izziņa vai cits bankas izdots dokuments, vai atzinums par mantisko ieguldījumu.
 • Dalībnieku reģistra nodalījums Nr.1 , kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz dalībnieku reģistra nodalījuma apliecina notariāli;
 • Padomes locekļu piekrišana, ja tāda ir paredzēta;
 • Valdes locekļu piekrišana, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona (ja nav parakstījies pieteikumā);
 • Valdes paziņojums par juridisko adresi;
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz);
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai  par valsts nodevas apmaksu;
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai par publikāciju “Latvijas Vēstnesī”.

Ja vēlaties dibināt