Juridiskie pakalpojumi

Uzņēmuma dibināšana

Viens no A.D. Finance piedāvātajiem pakalpojumiem ir uzņēmumu dibināšanas dokumentu sagatavošana. Mēs sagatavojam visus nepieciešamos dokumentus īsā laikā. Nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar klienta izsniegto pilnvaru, uzņēmuma dibināšana var tikt veikta bez dibinātāju klātbūtnes. Populārākas uzņēmējdarbības formas  ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) un Akciju sabiedrība (A/S).

Pieteikties konsultācijai

Pieteikties

Pieteikties uzņēmuma dibināšanai

Pieteikties

Uzņēmuma reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanai no Jums ir nepieciešams:

 • Dibinātāja dzīvesvieta;
 • Jaunā uzņēmuma nosaukums;
 • Juridiskās adreses īpašnieka rakstiska piekrišana.

Uzņēmumu reģistrā  iesniedzamie dokumenti ir:

 • 4. veidlapa;
 • Dibināšanas lēmums vai līgums;
 • Statūti;
 • Bankas izziņa vai cits bankas izdots dokuments, vai atzinums par mantisko ieguldījumu.
 • Dalībnieku reģistra nodalījums Nr.1 , kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz dalībnieku reģistra nodalījuma apliecina notariāli;
 • Padomes locekļu piekrišana, ja tāda ir paredzēta;
 • Valdes locekļu piekrišana, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona (ja nav parakstījies pieteikumā);
 • Valdes paziņojums par juridisko adresi;
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz);
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai  par valsts nodevas apmaksu;
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai par publikāciju “Latvijas Vēstnesī”.

Ja vēlaties dibināt SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 EUR , tai ir jāatbilst visām šādām pazīmēm:

 • Sabiedrību dibina fiziskās personas, un dibinātāju maksimālais skaits ir pieci;
 • Sabiedrības dalībnieki ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
 • Sabiedrības valde sastāv no viena vai vairākiem valdes locekļiem un visi valdes locekļi ir sabiedrības dalībnieki;
 • Sabiedrības dalībnieks vienlaikus ir dalībnieks tikai vienā sabiedrībā, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 EUR.

Ja sabiedrība vienlaikus ar reģistrāciju vēlas iegūt mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu, tās dibinātājiem ir tiesības Uzņēmumu reģistrā vienlaikus ar pieteikumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanu komercreģistrā pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, apliecinot, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:

 • Paredzamais apgrozījums būs līdz 100 000 EUR;
 • Mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli;
 • Paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām.

Valsts nodevas

Dibinot SIA (ar pamatkapitālu no 2800 EUR) ar vienu dibinātāju, komersants maksā:

 • Reģistrācijas valsts nodevu  par sabiedrības reģistrāciju 3 darba dienu laikā- EUR 142.29 (LVL 100)  ;
 • Par publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”- EUR 27.03 (LVL 19);
 • Valsts nodeva par dibinātāja paraksta apliecināšanu- LVL 2.75 . Parakstu uz pieteikuma var apliecināt arī Uzņēmumu reģistrā.

Dibinot SIA (ar pamatkapitālu no  2800 EUR) ar diviem un vairāk dibinātājiem, komersants maksā:

 • Reģistrācijas valsts nodevu par sabiedrības reģistrāciju 3 darba dienu laikā- EUR 142.29 (LVL 100) ;
 • Reģistrācijas valsts nodevu par sabiedrības reģistrāciju 1 darba dienu laikā- EUR 426.87 (LVL 300) ;
 • Par publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”- EUR 27.03 (LVL 19).

Dibinot mazkapitāla SIA (ar pamatkapitālu zem 2800 LVL), komersants maksā:

 • Reģistrācijas valsts nodevu par sabiedrības reģistrāciju 3 darba dienu laikā-  EUR 21.34 (LVL 15 );
 • Reģistrācijas valsts nodevu par sabiedrības reģistrāciju 1 darba dienas laikā- EUR 64.02 (LVL 45 );
 • Par publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” – EUR 14.23 (LVL 10).

Parakstu uz pieteikuma var apliecināt arī Uzņēmumu reģistrā.

Valsts nodeva ir jāmaksā pirms pieteikuma iesniegšanas un to var izdarīt jebkurā bankā, norādot rekvizītus.

Maksa par publikāciju “Latvijas Vēstnesī” ir jāmaksā pirms pieteikuma iesniegšanas un to var izdarīt jebkurā bankā, norādot rekvizītus.

Par valsts nodevu un publikāciju var samaksāt arī ar maksājuma karti Uzņēmumu reģistrā dokumentu iesniegšanas brīdī.

Ja Jūs vēlaties dibināt savu uzņēmumu, tad pie mums varat pasūtīt  reģistrācijas dokumentus, aizpildot pieteikuma formu vai iesniedzot savus datus personīgi pie mums birojā.

Pieteikties konsultācijai

Pieteikties

Pieteikties uzņēmuma dibināšanai

Pieteikties